Rådgivning i forbindelse med køb af virksomhed

Mæglergården ApS rådgiver også i forbindelse med køb af virksomhed. Mange af punkterne man går igennem ved køb af virksomhed vil være de samme, som ved ‘salg af virksomhed’ her blot med omvendt fortegn.

Når det kommer til køb af en virksomhed, så er det vigtigt at foretage en grundig due diligence før det endelige køb af virksomheden. Dette indebærer at undersøge alle relevante detaljer om virksomheden, såsom finansiel historik, produktionsproces, kundeforhold og ansættelseshistorik. Under en virksomhedshandel vil der også være forhandlinger om købspris, vilkår og betingelser. Det er vigtigt at have en dygtig mægler ved sin side for at sikre, at man forhandler fra en stærk position og får en fair aftale. Uanset om man er køber eller sælger, er det vigtigt at finde en passende partner, der deler ens værdier og vision for virksomheden. En køber kan være en privat person, der ønsker at købe sig ind i en etableret forretning og sætte sig selv for bordenden. Men køber kan også være en virksomhed, der enten er i markedet for opkøb af en konkurrent eller i markedet for at få et ekstra ben til forretningen og købe en virksomhed, der supplerer den nuværende forretning.

Køber kan også være eksisterende partner, der ønsker at købe yderligere andele i selskabet og/eller at købe andre partnere ud.

Som ved et salg af virksomhed er ikke to forløb ens, men nedenfor er angivet nogle af de punkter man går igennem. Det gør sig gældende at mægleren ikke både repræsenterer sælger og køber på samme tid.

For yderlige information om købsprocessen så brug kontaktformularen her Om Mæglergården


Indledende gratis og uforpligtende møde

En drøftelse mellem køber/investor og virksomhedsmægler om tankerne for et opkøb, tidshorisonten og gensidig afstemning af forventningerne til forløbet. Hvordan ser den ideelle virksomhed ud og sigtes der på køb eller måske en fusion. Hvor meget kapital har køber til rådighed og hvilken finansiering kan opnås?

Det anbefales, at man holder møder med flere forskellige virksomhedsmæglere og ikke blot tager ´den første den bedste´. Se og find evt. andre virskomhedsmæglere, der er medlemmer af ‘Danske Virksomhedsmæglere’ her http://www.danskevirksomhedsmæglere.dk/

Research af markedet

En gennemgang af, hvilke virksomheder der er til salg på de åbne markeder og portaler. Her ses f.eks på online portaler som match-online.dk, http://saxis.dk, og virksomhedsborsen.dk.

Der tages også kontakt til netværket af virksomhedsmæglere da der ofte eksisterer skuffe-sager hos de forskellige virksomhedsmæglere, der ikke er annonceret til salg.

Endelig kan virksomhedsmægleren kontakte potentielle virksomheder i målgruppen direkte mhp at indlede drøftelse af om køb/salg.

Analyse af salgsprospekter

Når køber og virksomhedsmægler har et overblik over købsmulighederne i markedet, så indsamles salgsprospekter og anden relevant information. Salgsprospekterne gennemgås minutiøst og der analyses på de modtagne data. Er der kig på flere virksomheder, så kan de stilles op mod hinanden og sammenlignes.

Efterprøvning af værdiansættelse

Vi ser sammen på prissætningen og holder den op mod de risici, der kan være forbundet med købet af virksomheden. Hvad har sælger lagt vægt på i prissætningen og hvad bør køber se på i sin prissætning.

Dialog og møder

Som mægler varetager man dialogen med de potentielle sælgere indledningsvis. Når der er et match etableres en møderække, hvor både køber, sælger og mæglere kan deltage for at indlede drøftelser om køb af virksomheden.

Finansiering

Finansieringen af købet af virksomheden kan sammensættes på mange måder. Vi drøfter fordele og ulemper ved de mulige scenarier. Hos Danmarks Eksport og Investeringsfond https://eifo.dk/ tidligere Vækstfonden kan man finde yderligere information om risikovillig kapital.

Letter of intent (LOI)

LOI er et dokument der viser købers intention om at købe virksomheden og sælgers intention af om salg af virksomheden. Det er en hensigtserklæring mellem køber og sælger. Hensigtserklæringen eller ‘Letter of intent’ er ikke et juridisk bindende dokument for parterne. Erklæringen er et tillidsdokument mellem den potentielle køber og sælger. I forbindelse med underskrivning af Letter of intent vil man oftest aftale at sælger ikke forhandler med andre købere. Som køber har man nu en eksklusivitet i en periode til at få den endelige aftale på plads.

Datarum og due diligence

Når den potentielle køber har underskrevet LOI, så opsætter sælger et datarum. I datarummet som køber får adgang til kan være kundeaftaler, leverandøraftaler, ansættelseskontrakter og alle øvrige dokumenter, som køber finder relevante at få belyst inden aftalen kan indgås.

Kontrakt

Det er ofte sælgers advokat der udarbejder overdragelsesaftalen. Aftalen kan være kompleks og det er vigtigt at søge rådgivning hos egen advokat og revisor. Til virksomhedsoverdragelser anbefaler jeg gerne erhvervsjuristerne hos Rådgiver.dk ApS https://raadgiver.dk/ eller advokaterne hos Loeven Law https://www.loevenlaw.dk/, hvis man ikke selv har en advokat i sit netværk.

Closing

Når den endelige kontrakt kan godkendes af parterne, så mødes køber og sælger til underskrivning af aftalen. Closing kan ske nogle dage eller uger før selve overtagelsesdatoen, men kan også foregår på selve datoen for overleveringen. Herefter tager parterne gerne et glas champagne eller lign og skåler på aftalen inden man igen trækker i arbejdstøjet.

Overlevering

I mange handler vil sælger for en periode være med til en overlevering af viden til den nye ejer. Måske er man blot med et par uger eller en måned – måske er man bundet i 12 måneder eller længere. Det afhænger naturligvis at virksomhedens kompleksitet og købers og sælgers ønsker hertil.

Ofte ønsker køber, at have sælger med i en længere periode. Men man skal være opmærksom på at det også kan fylde med 2 stærke ledere i en mindre virksomhed.